|Központi cím: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 70. | Ajánlatkérés bejelentkezés

Compliance

A Hovány Csoport Magyarország egyik legnagyobb, teljes egészében magyar magántulajdonban lévő autókereskedelmi vállalatcsoportja. Több száz munkatársunk elkötelezetten dolgozik, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek mindazzal, amit nálunk tapasztalnak, hiszen számunkra ők a legfontosabbak. Innovatív, dinamikus és rugalmas csapatunk mindig a legjobb, legetikusabb és legésszerűbb megoldásokat keresi.

A Hovány Csoport sikere és hírneve szilárd etikai alapokra, egy olyan szabályrendszerre épül, amely a legmagasabb becsületességet kívánja meg minden munkatársától. Fennállásunk évei alatt természetesen történtek változások, de az alapértékeinkhez és a jogszabályoknak való megfeleléshez történő ragaszkodásunk kultúránk maradandó alkotóeleme.

Compliance Program

A Hovány Csoport 2018-ban Compliance Program bevezetése mellett döntött. Ennek célja a Csoport több, mint negyed évszázados fennállása alatt már hagyományként képviselt példamutató, etikus piaci magatartást tanúsító, ügyfélközpontú filozófiájának megőrzése, és a mindennapokban való betartása. A programban elsősorban a megelőzésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt, melynek érdekében beazonosítjuk a lehetséges és meglévő kockázatokat, tréningeken veszünk részt, hatékony kommunikációt valósítunk meg a Csoporton belül, visszaélés-bejelentési rendszert működtetünk, valamint rendszeresen kiértékeljük a megszerzett tapasztalatokat.

A „compliance” angol szó, jelentése „valaminek a teljesítése, valaminek való megfelelés”. A kifejezés alatt a szabályoknak, előírásoknak, vállalt kötelezettségeinknek, irányelveinknek történő megfelelést értjük.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A belső visszaélés-bejelentési rendszerünk lehetőséget biztosít munkavállalóinknak és üzleti partnereinknek, valamint olyan külső harmadik személyeknek, akiknek ahhoz méltányolható jogos érdeke fűződik, hogy jogszabálysértéssel, illetve a Hovány Csoport Etikai és Viselkedési Kódexének megsértésével kapcsolatos bejelentést tehessenek, azok szakszerű és objektív kivizsgálása érdekében.

Elsősorban az alábbi területeken tapasztalt, illetve alappal feltételezett visszaélések esetén van lehetőség bejelentés megtételére:

 • korrupció bármely formája
 • lopás, hanyag kezelés, sikkasztás, csalás és egyéb vagyon elleni bűncselekmények
 • pénzmosás
 • testi és pszichés épség vagy a magánszféra megsértése
 • versenyellenes magatartások
 • adatvédelmi szabályok megsértése
 • számviteli és könyvvizsgálati vétségek
 • összeférhetetlenség, érdekütközés
 • hátrányos megkülönböztetés
 • zaklatás
 • céges eszközök nem megfelelő, illetve pazarló használata
 • etikátlan magatartás a kollégákkal, a partnerekkel, vagy harmadik személyekkel szemben
 • bármely egyéb szabálytalanság, amely a Csoport hírnevét károsíthatja
 

Alapelvek

 1. Bejelentési elvárás:
  A Hovány Csoport elvárja, hogy munkavállalói és partnerei az általuk tapasztalt vagy alappal feltételezett visszaélések esetén bejelentést tegyenek, hiszen így közösen tudjuk elhárítani a munkavállalóinkat és a vállalatot ért vagy veszélyeztető károkat.
 2. A bejelentők védelme:
  Biztosítjuk, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érhesse. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során alaptalannak bizonyul.
 3. Bizalmas információkezelés:
  A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát pedig minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.
 4. Anonim bejelentés lehetősége:
  A bejelentés akár anonim módon is megtehető. Ebben az esetben a Hovány Csoport semmilyen módon nem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására, viszont az ilyen bejelentés vizsgálata a compliance vezető mérlegelése alapján mellőzhető.
 5. Jóhiszeműség követelménye:
  A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, olyan körülményekről teszi, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A nyilvánvalóan rosszhiszemű, szándékosan valótlan tartalommal tett bejelentés esetén a compliance vezető mérlegelheti munkáltatói intézkedés, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését a rosszhiszemű bejelentővel szemben.
 6. Tisztességes eljárás biztosítása:
  Biztosítjuk a tisztességes, független és professzionális eljárást. Ezt minden esetben a bejelentő és a bejelentésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, a Hovány Csoport Etikai és Viselkedési Kódexének szellemiségével összhangban, A visszaélés-bejelentési rendszer szabályzata szerint folytatjuk le. Biztosítjuk, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.

További információk

Bejelentés formanyomtatvány kitöltésével, online felületen vagy postai úton tehető.

A bejelentés kivizsgálására 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerünk által kínált bejelentési lehetőség nem korlátozza munkavállalóinkak azt a jogát, hogy a bejelentést felettesük részére tegyék meg.

A visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó további információkat, valamint az ez ezzel összefüggő adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást A Visszaélés-bejelentési rendszer szabályzata tartalmaz.

Etikai és Viselkedési Kódexünk a következő linkre kattintva érhető el: Etikai és Viselkedési Kódex letöltése

A bejelentés oka (kérjük jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást):
Ha az Ön birtokában vannak a bejelentést alátámasztó bizonyítékok (pl. számla, szerződés, kép, hangfelvétel), azokat az alábbi mezők használatával csatolhatja (maximum 3 fájlt).

Hírek és újdonságok

Iratkozzon fel hírlevelünkre, értesüljön első kézből akciónkról, szolgáltatásainkról!

Minden jog fenntartva | 2011-2023. Hovány Kft.
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva