|Központi cím: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 70. | Ajánlatkérés bejelentkezés

Compliance

Belső Visszaélés-bejelentési rendszer tájékoztató

Mire szolgál a belső visszaélés-bejelentési rendszer?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerünk lehetőséget biztosít munkavállalóinknak és üzleti partnereinknek, valamint olyan külső harmadik személyeknek, akik a társaságunkkal kapcsolatban jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést észlelnek, hogy az ilyen jellegű magatartások kapcsán bejelentést tehessenek, azok szakszerű és objektív kivizsgálása érdekében.

Mi lehet a bejelentés tárgya?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Hogyan lehet a bejelentést megtenni?

A bejelentéseket az alábbi csatornákon lehet megtenni a compliance vezető részére:

  • Online felületen: http://www.hovany.hu/compliance
  • Emailben: compliance@hovany.hu
  • Levélben: Hovány Kft.; 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20. a compliance vezető részére címzetten.
  • Személyesen: A compliance vezető felkeresésével, (Szent László krt. 81. Mercedes szalon, kontrolling iroda)
  • Telefonon: A +3630/601-6605-ös telefonszámon.

A bejelentés megtételéről a compliance vezető hét (7) napon belül visszaigazolást küld a bejelentőnek.

Anonim módon is tehető bejelentés?

Igen, a Hovány Csoport anonim módon is lehetővé teszi a bejelentés megtételét, azonban valamilyen elérhetőség megadása minden esetben kötelező a bejelentő vizsgálatról való tájékoztatása, illetve amennyiben szükséges, a bejelentővel történő kapcsolatfelvétel érdekében.

Mit kell feltűntetni a bejelentésben?

A bejelentés során a következő információkat kell megadni mind szóban (személyesen, telefonon), mind írásban (online felületen, emailben, levélben):

  • a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve), (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges),
  • a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét,
  • az eset részletes leírását és
  • az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

A megadott adatokat minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük.

Milyen védelem illeti meg a bejelentőt?

A bejelentők védelme kiemelten fontos a Hovány Csoport számára, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti.

A bejelentő adatait, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg, akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat nem oszthatják meg a Cégcsoport egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A vizsgálat lefolytatásakor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra, és megtesznek minden szükséges intézkedést annak elkerülésére, hogy felfedjék a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit, ill. bármely olyan tényt, amelyekből következtetni lehet a bejelentő kilétére.

Mennyi idő áll rendelkezésre a bejelentés kivizsgálására?

A bejelentés kivizsgálására harminc (30) nap áll rendelkezésre, mely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három (3) hónapot nem haladhatja meg. A compliance vezető a döntéshozatalt követő öt (5) munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt.

A visszaélések bejelentéséről szóló teljes, részletes szabályzatunkat az alábbi linken keresztül tekintheti meg: Belső visszaélések bejelentési rendszere, kivizsgálási és szankcionálási folyamatok szabályzata

A belső visszaélés-bejelentési rendszerünk által kínált bejelentési lehetőség nem korlátozza munkavállalóinknak azon jogát, hogy a bejelentést felettesük részére tegyék meg.

A bejelentés oka (kérjük jelölje, hogy véleménye szerint milyen típusú visszaélésről szerzett tudomást):
Ha az Ön birtokában vannak a bejelentést alátámasztó bizonyítékok (pl. számla, szerződés, kép, hangfelvétel), azokat az alábbi mezők használatával csatolhatja (maximum 3 fájlt).

Hírek és újdonságok

Iratkozzon fel hírlevelünkre, értesüljön első kézből akciónkról, szolgáltatásainkról!

Minden jog fenntartva | 2011-2023. Hovány Kft.
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva